Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Biblioteket har böcker för dig som behöver läsa på annat sätt på grund av synskada eller annat hälsoskäl. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker samt talböcker.

Det finns ett brett utbud av olika slags böcker som är anpassade till olika sätt att läsa. Har du svårt att läsa kan du låna böcker med stor stil eller talböcker. Det finns också lättlästa böcker.

Storstilsböcker

Storstilsböcker är vanliga böcker med större text. 

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker kan vara alltifrån återberättade klassiker till nyskrivna romaner.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, gör nyhetsinformation och litteratur tillgängligt för dig som behöver lättläst. Du hittar bra information på deras webbplats. Myndigheten för tillgängliga medier

DAISY-talböcker

DAISY-talböcker är en speciell CD-skiva som rymmer en hel bok. Skivorna spelar du i en DAISY-spelare eller på din dator. De ska inte förväxlas med ljudböcker som alla får låna. Det är lätt att hitta i en DAISY-talbok. Du kan förflytta dig mellan rubriker, bläddra i boken, lägga bokmärken och söka fram en särskild sida.

Du kan låna DAISY-talböcker om du har svårt att läsa böcker med vanlig tryckt text. Du behöver inte visa något intyg, men du behöver bli inskriven som "talbokslåntagare" på biblioteket. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar talböcker och på deras webbplats finns information om talböcker och vem som kan låna.

Talböcker på webbplatsen MTM

Du kan låna en DAISY-spelare (i två månader) på biblioteket för provlyssning av talböcker. Om du därefter vill fortsätta att använda en DAISY-spelare behöver du en remiss från en ögonläkare till syncentralen i Växjö. Syncentralen avgör om du kan få DAISY-spelaren som ett hjälpmedel.

För att lyssna på DAISY i datorn behöver du installera ett läsprogram. Information om vilka läsprogram som finns samt länkar för att ladda ned dem finns på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats.

Läsa i dator på webbplatsen MTM

Det finns också möjlighet att själv ladda ner talböcker.

Appen Legimus

Legimus-appen finns för Android och iPhone och är gratis. Via appen kan du ladda ner och läsa talböcker och taltidningar. För att använda appen behöver du vara registrerad för Egen nedladdning.

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst för dig som lånar DAISY-talböcker. Det innebär att du själv kan ladda ned talböcker direkt från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, webbkatalog Legimus. Tjänsten är förstås kostnadsfri.

Du måste komma till biblioteket personligen för att godkänna ett avtal och få ett nedladdningstillstånd. Bibliotekets personal visar hur du kommer igång och hur du gör för att ladda ner talböcker. Är du under 18 år kommer du tillsammans med målsman.

Använda Legimus för egen nedladdning

Sök

Språk