Datorer och internet

Datorer och internet

På biblioteket finns det datorer och wifi (Biblioteket_Guest) som du kan använda gratis.

För att logga in på datorerna behöver du bibliotekskort och pinkod. Detta gäller även för bibliotekets wifi.

 

För att använda datorerna 

  • Du behöver bibliotekskort och pinkod 

  • Det finns två datorer för studenter 

  • Det finns två datorer för släktforskare 

  • Det går att skriva ut från alla datorer 

  • Det går att boka dator hemifrån (till bokningssidan)

För att använda wifi 

  • Du behöver bibliotekskort och pinkod 

  • Logga in på: Biblioteket_Guest
  • På biblioteket i Lidhult går det att använda Träffpunkt Lidhults wifi 

 

 

Sök

Språk