Digitala böcker

Digitala böcker

I Biblio kan du hitta böcker för att läsa och lyssna på.

Biblio

I Biblio kan du både söka och låna böcker både som du kan läsa och lyssna på. Du behöver ett bibliotekskort och pinkod för att använda appen. Mer information hittar du här.

Sök

Språk