Bluebot

Bluebot

Är en robot som du kan programmera hur den ska gå med hjälp av knapparna på ryggen eller med hjälp av en surfplatta.

Instruktioner

  1. Starta Blueboten och ljudet med knapparna på undersidan
  2. Tryck på pilknapparna på ryggen för att programmera Blueboten
  3. Tryck på OK (den gröna knappen) för att starta programmeringen
  4. Knappen med ett X nollställer minnet
  5. Knappen med ett II gör ett paus

Det finns också en taktil platta som du kan välja hur du vill programmera Blueboten beroende på hur du lägger pilplattorna.

Sök

Språk