Microbit

Microbit

Programmera i datorn och ladda sedan över programkoden till Microbit-kortet.

Instruktioner

Gå till Microbits hemsida för att börja koda. På hemsidan finns det självstudier och information för hur du kommer igång med att skapa kod. Det går att koda med hjälp av block, i Python och i Javascript. När du har kodat klart kan du föra över koden till Microbit-kortet på följande sätt:

  1. Anslut Microbit-kortet till datorn via USB
  2. Klicka på "Ladda ner på sidan" där du kodat
  3. Spara filen på daton
  4. Gå till Utforskaren och kopiera över filen du laddade ner till Microbit-kortet

Sök

Språk