Högläsning är viktigt och mysigt!

Det är både viktigt och mysigt att läsa högt för sina barn, det blir en stunds avkoppling både för dig som förälder och för ditt barn.

Även ditt lilla barn har förmåga att uppfatta språk, därför är det viktigt att du direkt börja prata med ditt barn när det är litet. Babyn uppfattar det och känner igen sina föräldrars röster och börjar svara med kroppen, blickar, leenden och snart också med olika ljud. Läs rim och ramsor för ditt lilla barn och lek med språket.

 

Fördelar med högläsning

  • Grunden för språk- och läsinlärning
  • Ger närhet och en mysig stund med ditt barn
  • Stimulerar barnets egen läsförmåga även när barnet har lärt sig läsa
  • Tränar barnets fantasi och kreativitet
  • Tränar barnets koncentration och uppmärksamhet
  • Ger barnet ett större ordförråd
  • Barnet upptäcker en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje
  • Ökar barnets intresse för läsning

Search

Language