Tillgänglighet

Lokaler:

 • Lokal i marknivå
 • Handikapparkering i anslutning till entrén
 • Dörrautomatik med armbågskontakt
 • Inga trösklar
 • Höj och sänkbar lånedisk
 • Handikappanpassad toalett (precis innan man går in till biblioteket)
 • Hörslinga

Anpassade medier:

 • Daisy-böcker, egen nedladdning av talböcker,
 • Storstilsböcker
 • Lättlästa böcker,
 • Bok & Daisy

Hjälpmedel att låna hem:

 • Daisyspelare till utlån

Boken kommer:

 • Hemkörning av böcker till dig som inte själv kan ta dig till biblioteket

Sök

Språk