Tillgänglighetsutlåtande för bibliotekets webbplats

 

Ljungby bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister. 

Om du behöver innehåll från bibliotek.ljungby.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du kontakta oss

Du kan även kontakta oss på följande sätt: 

Normalt svarar vi inom tre arbetsdagar. 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma att du kontaktar oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83) 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

 • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)

 • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättre tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2022.

bibliotek.ljungby.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Timerfunktionen som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta under 2022. 

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. 

Vi har gjort ett självskattningstest av bibliotek.ljungby.se med hjälp av följande verktyg: 

 • Siteimprove Accessibility Checker (webbläsartillägg) 

 • Tota11y (webbläsartillägg) 

 • Zoom Text Only (webbläsartillägg) 

 • Wave (webbläsartillägg) 

 • WCAG Luminosity Contrast Ratio Analyzer (webbläsartillägg) 

 • Funkify (webbläsartillägg) 

bibliotek.ljungby.se publicerades oktober, 2017. 

Redogörelsen uppdaterades 29 juli, 2022. 

Sök

Språk