Tillgänglighetsutlåtande för bibliotekets webbplats

 

Ljungby bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister. 

Om du behöver innehåll från bibliotek.ljungby.se som inte är tillgängligt för dig, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du kontakta oss

Du kan även kontakta oss på följande sätt: 

Normalt svarar vi inom tre arbetsdagar. 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma att du kontaktar oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5) 

 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53) 

 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83) 

 • Det förekommer att länkar används istället för checkbox. (WCAG AA 3.2.3) 

 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. (WCAG AA 3.2.3) 

 • Det förekommer att knappar används istället för länkar och är stylade som en länk. (WCAG AA 3.2.3) 

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3) 

 • Bildspelsnavigering saknar förklarande texter och har en felaktig tabordning. (WCAG A 2.4.3, A 2.5.3) 

 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. (WCAG AA 2.4.7) 

 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3) 

 • Otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7) 

 • Dynamisk lista har dubbla länkar. (WCAG A 2.4.4) 

 • Huvudmenyn har duplicerade ID. (Ogiltig HTML) 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 

 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2) 

 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4) 

 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. (WCAG A 2.4.1) 

 • Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning. (WCAG A 2.5.3) 

 • ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas. (WCAG A 1.3.2) 

 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 

 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas. 

 • Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1) 

 • Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5) 

 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2) 

 • Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden (WCAG AA 1.3.5) 

 • Oskäligt betungande anpassning 

 • bibliotek.ljungby.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 

 • Bildcheckbox 

 • Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020. 

 • Hur vi testat webbplatsen 

 • Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. 

 • Vi har gjort ett självskattningstest av bibliotek.ljungby.se med hjälp av följande verktyg: 

 • Siteimprove Accessibility Checker (webbläsartillägg) 

 • Tota11y (webbläsartillägg) 

 • Zoom Text Only (webbläsartillägg) 

 • Wave (webbläsartillägg) 

 • WCAG Luminosity Contrast Ratio Analyzer (webbläsartillägg) 

 • Funkify (webbläsartillägg) 

 • bibliotek.ljungby.se publicerades oktober, 2017. 

 • Redogörelsen uppdaterades 23 juni, 2020. 

bibliotek.ljungby.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 

 • Bildcheckbox 

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020. 

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. 

Vi har gjort ett självskattningstest av bibliotek.ljungby.se med hjälp av följande verktyg: 

 • Siteimprove Accessibility Checker (webbläsartillägg) 

 • Tota11y (webbläsartillägg) 

 • Zoom Text Only (webbläsartillägg) 

 • Wave (webbläsartillägg) 

 • WCAG Luminosity Contrast Ratio Analyzer (webbläsartillägg) 

 • Funkify (webbläsartillägg) 

bibliotek.ljungby.se publicerades oktober, 2017. 

Redogörelsen uppdaterades 23 juni, 2020. 

Sök

Språk