Bibliotekens avgifter

Bibliotekens avgifter

Film

Att lämna tillbaka filmer för sent kostar 10 kronor per film och dag.

Reservationer (ställa sig kö)

Du kan reservera (ställa dig i kö för att låna) böcker, filmer och musik gratis men om du inte hämtar det du har reserverat inom fem dagar tar vi bort reservationen.

Fjärrlån

Att låna in böcker från andra bibliotek kostar inget inom Norden, i övriga världen tar vi ut den faktiska kostnaden. Alla fjärrlån är gratis men om du inte hämtar det du har reserverat inom fem dagar tar vi bort reservationen.

Nytt lånekort

Om ditt lånekort kommer bort och du behöver ett nytt kostar det:

Vuxna: 30 kronor
Barn: 10 kronor

Förseningsavgifter

Håll koll på lånetiden, det lönar sig! När du lånar kan du få ett kvitto med besked om vad du har lånat och sista återlämningsdag. Du kan också logga in Mina sidor- mina lån och se när sista återlämningsdagen är. Du ansvarar för dina lån tills du har lämnat tillbaka dem och de har registrerats som återlämnade samt att de lämnas tillbaka i ett godtagbart skick.

Om du lämnar tillbaka det du har lånat för sent får du betala en övertidsavgift:

  • Bok/musik/spel: 2 kronor per bok/musik/spel och dag
  • Film: 10 kronor per film och dag

Högsta övertidsavgiften per återlämningstillfälle och lånekort är 200 kronor.

Vi tar inte ut avgift för böcker, musik och spel som riktar sig till barn, däremot är det övertidsavgift även på barnfilm. Vi tar inte heller ut avgift för låntagare som får Boken-kommer-service.

Övertidsvarning

Om du vill undvika övertidsavgifter kan du som har en e-postadress registrerad hos oss få en övertidsvarning tre dagar innan sista återlämningdag via e-post.

Påminnelse och räkning

En vecka efter sista återlämningsdag får du en påminnelse om att lånetiden har gått ut. Har du fortfarande inte lämnat tillbaka dina lån tre veckor efter förfallodatum får du en räkning på dina lån (avgifter se nedan) plus en expeditionsavgift på 70 kronor för vuxna. När du lämnar tillbaka det som är på räkning behöver du inte betala för det återlämnade böckerna/filmerna/cd-skivorna men du måste betala expeditionsavgiften och övertidsavgifter.

Låntagare som inte följer lånebestämmelserna eller som inte betalar sin skuld till biblioteket förlorar rätten att låna. Lånekortet spärras automatiskt när skulden överstiger 200 kronor.

Borttappade eller förstörda böcker på räkning

Vuxenböcker: 270 kronor/bok
Barnböcker: 180 kronor/bok
Tidskrifter: 50 kronor/styck

Böcker som är svåra att ersätta eller dyra i inköp ska ersättas med vad boken kostar att köpa eller den värderade kostnaden.

Du måste även betala expeditionsavgift och eventuell övertidsavgift till biblioteket.

Avgifterna är antagna av kultur- och fritidsnämnden 2011-11-23