Dyslexi

Dyslexi – läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär att det är svårt att läsa och/eller skriva. Det blir en utmaning att känna igen och tyda ord och förstå sammanhanget när man läser. Ungefär en miljon svenskar har dyslexi.

Kännetecken

Några kännetecken på dyslexi är att man läser sakta eller osäkert och gissar vad det står. Det är också vanligt att missa eller blanda ihop ord och ändelser och kasta om bokstäver.

När en dyslektiker skriver kan det hända att hen är osäker på hur bokstäver ser ut och hur de låter. En del hoppar över bokstäver och ändelser, och en del vänder på bokstäver och siffror och glömmer prickar och ringar.

En person med dyslexi kan ha svårigheter med korttidsminnet. När man har läst något kanske man en kort stund senare inte minns ordet man ska skriva ner. Dyslexi är ärftligt, och ofta är det flera inom samma släkt och familj som har det.

Undersökningar

Om du har behov av en dyslexiutredning kontakta en logoped eller en specialpedagog. En dyslexiutredning innehåller bland annat tester i läsning, skrivning, stavning och i att lyssna. Man testar även kopplingen mellan tal och skrift. Prata med vårdcentralen eller skolhälsovården för att få hjälp med en remiss för dyslexiutredning. Det enda du behöver betala för är tiden hos vårdcentralen.

Vad kan man göra åt det?

De som har läs- och skrivsvårigheter behöver stöd och lämplig anpassning för att kunna utvecklas på bästa sätt. Dyslexin i sig kan man inte bli av med, men att läsa förbättrar läs- och stavningsförmågan och att lyssna på talböcker ökar ordförrådet. All läsning räknas, även text i dataspel och chanskort i Monopol.

Det finns också en rad olika hjälpmedel som kan underlätta och förenkla vardagen.

Hjälpmedel på biblioteket

På biblioteket finns det tillgång till många olika hjälpmedel. Det finns en mängd olika ljud- och talböcker och lättlästa böcker. Lättlästa böcker innehåller det viktigaste av boken men man slipper överflödig information. Det finns också talböcker som du kan lyssna på i en Daisyspelare eller en dator.

Egen nedladdning är en tjänst som gör att du kan ladda ned talböcker hemma. Böcker går även att läsa via appen Legimus. Du registrerar dig på ditt bibliotek och får inloggningsuppgifter hemskickade via e-post. Sedan laddar du ned från vilken uppkopplad dator du vill eller på din smarta mobiltelefon. Biblioteket hjälper till med support och stöd.

Låna DAISY-talböcker

Egen nedladdning

Personalen på biblioteket

På biblioteket finns personal som kan hjälpa till med att till exempel ladda ner talböcker eller leta upp information, och som dagligen jobbar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Skola

På skolan kan du få hjälp av specialpedagoger och skolbiblioteket som kan ta fram hjälpmedel. Vissa läromedel finns till exempel inlästa som talböcker. Tillsammans kan man arbeta fram en läroplan som är anpassad efter dina behov.

Dator

En dator kan vara ett bra hjälpmedel. Några exempel på program för datorn som underlättar:

  • Ordbehandlingsprogram som Word eller OpenOffice
  • Uppslagsverk som www.ne.se, www.sv.wikipedia.org och Wordfinder
  • Ordböcker, exempelvis Svenska Akademiens Ordbok på internet
  • Talsyntes. Till exempel WordRead Plus och gratisvarianten AMIS som du kan ladda ner från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)

Speciellt utformade hjälpmedelsprogram, exempelvis Stava Rex och den engelska varianten Spell Right

Talböcker

Talböcker ökar möjligheten att läsa. Idag finns många olika typer av talböcker, allt från vanliga CD- och MP3-böcker till Daisy-böcker, som finns både på skiva, minneskort och i app. Biblioteket har möjlighet att ladda ner talböcker från MTM,  Myndigheten för tillgängliga medier. Numera kan man ladda ner talböcker själv från Legimus, MTM:s katalog, och lyssna via en app. Kontakta biblioteket för mer information.

Talböcker på webbplatsen MTM, Myndigheten för tillgängliga medier

Övriga hjälpmedel

  • Översättningspennor
  • Mobiltelefon att spela in anteckningar på.
  • Digitalkamera att fotografera anteckningar med.
  • Läslinjaler gör att man lättare kan se var man befinner sig i texten.
  • Surfplatta
  • Appar för surfplatta och smartphone

Webbsidor

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet som anpassar litteratur för personer med lässvårigheter.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Var kan jag vända mig?

Dyslexiförbundet FMLS
Spånga Torgväg 4
163 51 Spånga
Telefon: 08-665 17 00
E-post: forbundet@dyslexi.org
Webbplats: www.dyslexi.org

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB
Surbrunnsgatan 42
113 48 Stockholm
Telefon: 08-612 06 56
E-post: dyslexi@fdb.nu
Webbplats: www.fdb.nu

Språk

Kontakt

Jens Christiansson
Tel: 0372-78 92 05
jens.christiansson@ljungby.se